Το Ίδρυμα Wikimedia υποστηρίζει τις προσπάθειες για ελεύθερη πρόσβαση σε έρευνες με δημόσια χρηματοδότηση

Library Appeal , 1973

Η πρόσβαση σε επιστημονική πληροφορία  είναι συχνά πολύ ακριβή. Οι εκδότες του ακαδημαϊκού χώρου  πουλάνε συνδρομές περιοδικών για χιλιάδες δολάρια ανά περιοδικό  κάθε έτος. Συνήθως, μόνο τα πανεπιστήμια και οι μεγάλες βιβλιοθήκες, όχι τα μεμονωμένα άτομα,  είναι σε θέση να καταβάλουν το κόστος, που επιτρέπει περιορισμένα την πρόσβαση στους ερευνητές και στα ιδρύματα που έχουν τα χρήματα να το κάνουν.

Είναι αυτά τα κόστη δικαιολογημένα όταν η βασική έρευνα χρηματοδοτείται από το δημόσιο και ο βασικός της στόχος είναι η κοινή γνώση; Εάν είστε ένας φορολογούμενος έχετε ήδη πληρώσει για τη χρηματοδότηση της έρευνας, κι επομένως  γιατί θα πρέπει να πληρώσετε κατ ‘ουσίαν, μια άλλη επιβάρυνση για  να διαβάσετε τα ευρήματα της έρευνας αυτής;

Στις 20 Μαΐου, μια ομάδα  υπερασπιστών για πολλά χρόνια της δημόσιας  πρόσβασης  του κοινού σε επιστημονική πληροφορία  ξεκίνησε μια εκστρατεία για να προτρέψει τον αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να “απαιτήσει  ελεύθερη πρόσβαση μέσω Internet σε άρθρα περιοδικών που προκύπτουν από χρηματοδότηση που προέρχεται από χρήματα φορολογουμένων.” Κάνοντας προσιτή   την δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα θα “παρέχει πρόσβαση στους ασθενείς και τους παρόχους φροντίδας,  στους φοιτητές και τους καθηγητές τους, στους ερευνητές, τους επιχειρηματίες, και σε άλλους  φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν πληρώσει την έρευνα.”

Αυτό είναι συνεπές με τη μη κερδοσκοπική αποστολή του  Wikimedia  “να ενδυναμώσει και να προσελκύσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να συγκεντρώσουν και να αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό κάτω από μια ελεύθερη άδεια χρήσης ή ως κοινό κτήμα, και να το  διαδώσουν αποτελεσματικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.”

Οι εθελοντές των εγχειρημάτων του Wikimedia, οι οποίοι ανήκουν στους φορολογούμενους, δεν πρέπει να στερούνται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές. Θα πρέπει να τους δοθεί το δικαίωμα να τις διαβάζουν, να αναφέρονται σε αυτές, και τις χρησιμοποιούν ως παραπομπές. Η Wikipedia και τα αδερφικά της εγχειρήματα εξαρτάται από την αφοσίωση και την ανιδιοτελή προσφορά αυτής της ομάδας των συνεισφερόντων – εθελοντών, ερευνητών και ερασιτεχνών – οι οποίοι διαβάζουν και εξερευνούν τις πηγές καθώς εργάζονται για να καταρτίσουν ακριβείς, ενημερωμένες, και επαληθεύσιμες γνώσεις. Κάθε μήνα, εκατοντάδες εκατομμύρια παγκόσμιοι αναγνώστες βλέπουν, και έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο των εγχειρημάτων του Wikimedia. Πολλοί δεν έχουν τα μέσα (ούτε θα πρέπει να τους ζητείται) να πληρώσουν για τις γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ωφέλιμης πληροφορίας για την οικονομία, την υγεία και την επιστήμη, όταν οι φόροι τους χρηματοδοτούν την έρευνα.

Πιστεύουμε στην ανοιχτή πρόσβαση και την ελεύθερη αδειοδότηση ως θεμελιώδεις δυνάμεις στη διάδοση της γνώσης, την υποστήριξη της εκπαίδευσης και την επιτάχυνση της καινοτομίας.

Σήμερα, το Ίδρυμα Wikimedia προσυπογράφει αυτή την έκκληση, ακολουθώντας χιλιάδες άτομα και οργανώσεις που εκφράζουν υποστήριξη για την ελεύθερη πρόσβαση σε ερευνητικά άρθρα που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους. Ελπίζουμε ότι θα ενωθείτε μαζί μας, επίσης, οποιοσδήποτε είναι άνω των 13 ετών μπορεί να υπογράψει (και δεν χρειάζεται να είναι πολίτης των ΗΠΑ).

Παρακαλούμε σκεφτείτε σοβαρά να προσυπογράψετε κι εσείς την παρούσα έκκληση που απαιτεί όλες οι έρευνες που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους των ΗΠΑ να διατίθενται ελεύθερα στους πολίτες του Web.

Dario Taraborelli, Senior Research Analyst, Wikimedia Foundation
Geoff Brigham, General Counsel, Wikimedia Foundation
Kat Walsh, Member of the Wikimedia Board of Trustees

 

Πηγή: Από το Wikimedia Blog