Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Χρηστών μέσω του wiki, ή στέλνοντας email στο team<Παπάκι>wikimedia.gr ή από την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: