Από προσθήκη περιεχομένου μέχρι patrolling, οι Βικιπαιδιστές τα κάνουν όλα

Το να συνεισφέρεις  στην μεγαλύτερη online εγκυκλοπαίδεια δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται: περιλαμβάνει ένα φάσμα δραστηριοτήτων από το να γράφεις  νέα άρθρα, ή  για νέες πολιτικές και οδηγίες, μέχρι να συμμετέχεις  στη διαδικασία διαγραφής άρθρων. Αλλά όταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα μας, που αφορούσε τους συντάκτες της  Wikipedia ρωτήθηκαν πόσο συχνά συνέβαλαν σε ορισμένες δραστηριότητες στον τελευταίο μήνα, οι τρεις πρώτες κύριες δραστηριότητες που ανέφεραν ότι συνεισφέρουν  πιο συχνά έως αρκετά  συχνά στον κύριο ονοματοχώρο είναι:

  • η επιμέλεια της  μορφοποίησης , της  ορθογραφίας,  και της γραμματικής  ή άλλες αλλαγές ήσσονος σημασίας (50 τοις εκατό),
  •  η προσθήκη  περιεχομένου  σε υπάρχοντα άρθρα (48 τοις εκατό)
  • και η συγγραφή νέων άρθρων  (23 τοις εκατό).

Το να είσαι Βικιπαιδιστής δεν αφορά μόνο την προσθήκη περιεχομένου στη Βικιπαίδεια.  Πολλοί Βικιπαιδιστές εργάζονται πίσω από το προσκήνιο για να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο στη  Wikipedia είναι υψηλής ποιότητας και πληρεί τα κριτήρια της  Wikipedia. Περισσότερο από το ένα πέμπτο των συνεισφερόντων  (21 τοις εκατό) κάνουν patroling για βανδαλισμούς, παραβιάσεις  copyright και άλλα προβλήματα με άρθρα συχνά ή αρκετά συχνά. Ένας ελαφρώς μικρότερος αριθμός  (17 τοις εκατό)  συμμετέχει στον ονοματοχώρο των συζητήσεων συχνά ή πολύ συχνά, και εννέα τοις εκατό συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγραφής σελίδων που περιλαμβάνουν τόσο ταχεία διαγραφή όσο και μετά από πρόταση, συχνά ή πολύ συχνά. Άλλες δημοφιλείς δραστηριότητες περιλαμβάνουν μεταφραστική δουλειά και επιφόρτωση ή επεξεργασία εικόνων ή άλλου πολυμεσικού υλικού κλπ. (14 τοις εκατό για κάθε δραστηριότητα).
Editor actvities

Με 3,9 εκατομμύρια άρθρα  τον Μάρτιο του 2012, η αγγλική Wikipedia είναι μία από τις πιο ώριμες και πλήρεις γλωσσικές εκδόσεις. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι συντάκτες που επεξεργάζονται άλλες γλωσσικές εκδόσεις είναι πιο πιθανό να πουν ότι γράφουν νέα άρθρα ή να  προσθέτουν περιεχόμενο σε υπάρχοντα άρθρα συχνά ή  πολύ συχνά. Συντάκτες που εργάζονται σε μικρότερες Βικιπαίδειες  είναι επίσης πιο πιθανό να κάνουν μεταφραστική δουλειά. Συγκριτικά με την  αγγλική (4 τοις εκατό) και τη γερμανική Wikipedia (5 τοις εκατό), περισσότεροι  από τους συντάκτες της Ρωσικής (18 τοις εκατό), της Ισπανικής  (28 τοις εκατό),  της Γαλλικής  (16 τοις εκατό),  της Πορτογαλικής  (35 τοις εκατό) και της Αραβικής  (36 τοις εκατό) Βικιπαίδειας αντίστοιχα  δήλωσαν ότι έκαναν εργασία μετάφρασης συχνά  ή πολύ συχνά.

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συντάκτες  της Βικιπαίδειας, όπως η ηλικία ή τη χώρα κατοικίας, παρακαλώ  ρίξτε μια ματιά στα  πολυαναμενόμενα  ευρήματα της έρευνας.

 

Mani Pande, Head of Global Development Research
Ayush Khanna, Data Analyst, Global Development

 

Πηγή: Wikimedia Blog